Velkommen til Fortungildets hjemmeside.

Fortungildet er en del af Sct. Georgs Gilderne i Danmark, og medlem af Sjælsø distrikt,

Ønskes yderligere oplysninger om Fotungildet, eller har man lyst til at være med, er man velkommen til at henvende sig til ledelsen:

Gildemester:         Ole Iversen, Malurthaven 33, 2730 Herlev, olesteen@iversen.mail.dk

Gildekansler:        Marian Bliesener, Østerhegn 10, 2880 Bagsværd marian@bliesener.dk

Gildeskatmester:  Martin Hansen, Helsingevej 39 A    2830 Virum    mah@ncc.dk

Man kan læse mere om landsorganisationen på http://www.sct-georgs-gilderne.dk/